Uitleg over Medische Basis Kennis voor Professionals

Om mijn HBO diploma's van KNF- laborante en Natuurgeneeskundig Therapeut

( vakgroep Kinesiologie) actueel te houden naar de eisen van de Zorgverzekeraars

heb ik een jaar lang (2015) in Utrecht bij Con Amore de MBK-pro gestudeerd 

(medische basis kennis voor professionals) &

Mijn diploma behaald dat voldoet aan de Plato eindtermen. (gemiddelde  9,1)

Stichting Hoger Onderwijs Nederland

SHO-Registratienummer: 105586-106320.